Naat Lyrics

Parrte Raho Namaz by Rashid Azam


Aik roz momino tumhe marna zaroor hai,

Parrte raho namaz yeh Qaul e Rasool hai!

Parrte raho namaz to chehre pe noor hai,

Parrte nahi namaz to apna qusoor hai,

Aik roz momino tumhe marna zaroor hai,

Parrte raho namaz yeh Qaul e Rasool hai!

Parrte raho namaz to behtar yeh kaam hai,

Deen e Rasool e pak ka eise qayam hai,

Aik roz momino tumhe marna zaroor hai,

Parrte raho namaz yeh Qaul e Rasool hai!

Ay momino namaz ko karna na tum qaza,

Quraan mein saaf yeh kehta hai Kibriya,

Aik roz momino tumhe marna zaroor hai,

Parrte raho namaz yeh Qaul e Rasool hai!

Marne ke baad hashr mein dula banae gi,

Sehra nijat ka yeh sar par urrhae gi,

Aik roz momino tumhe marna zaroor hai,

Parrte raho namaz yeh Qaul e Rasool hai!

Sari ibadaton mein ibadat namaz hai,

Ay momino yeh deen ki doloat namaz hai,

Aik roz momino tumhe marna zaroor hai,

Parrte raho namaz yeh Qaul e Rasool hai!

Mazboot pakrro haath se paya namaz ka,

Yeh martaba khuda nei bataya namaz ka,

Aik roz momino tumhe marna zaroor hai,

Parrte raho namaz yeh Qaul e Rasool hai!