Nazm/Hamd Lyrics

Dua by Shafiuddin Nayyer


Haath uthae sar ko jhukae,

Ae hein ya Rabb tere dar par,

Apna karam ki hum pe nazar kar,

Seedhi rah dikha de humko,

Such much naik bana de humko,

Qaum ko dil se piyar karein hum,

Qaum ka beirra paar karein hum,

Ilm wah hunar se shaad humein kar,

Fikron se azaad humein kar,

Naam pe tere jaan fida ho,

Nayyer ki poori yeh dua ho!