Mazdoor


Din barra karra tha woh,
Din barra qarb ka tha woh,
Dhoop ki shiddat se surkh tha woh,
Piyaas ki tarrup se nidhaal tha woh,
Eent theen ke khatum nahi ho rahi theen,
Kaam tha ke barrta chala ja raha tha,
Laikin barr ke aik piyaas thi,
Ke ghar walon ki deikh bal sahi ho,
Datta raha bei parwa ho kar,
Iss khushi se ke taskeen milei unko!