Bharra Dimagh, Urdu Works

Wird e Elahi


Garri mein sawari kei saath,

Allah ke kalaam nahi bhoolta,

Ghar se qadam bahir,

Allah par tawakkul ke saath,

Hujoom e bazaar mein,

Hifazat e Elahi ke naam,

meizbaan ke haan,

Dhikr Allah taala ke saath,

Apnei haan dawat ho,

Kalamullah ki hifz o amaan ke saath,

Rihaesh gah ke daakhlei par,

Allah ka naam ada kartei huwei,

Zindgai mein har cheez,

Wird e Elahi ke saath hoti hai,

Kamuzkum aik Musalmaan ghar mein,

Jo seedha raasta ikhtiar kar chuka hai!