Behtari


Jub ghulti ho jae,

Uss ko tasleem karlo,

Kiun ke pihr baat barr jati hai,

Phudde hote hein,

Masoom pakarr mein ate hein,

Jub ke tasleem karne se,

Aap gir nahi jate,

Balke apne aap ko behtar kar sakte ho,

Yahi to baat hai maze ki,

Apni ghultion se seekho logon,

Aur age barrte raho,

Kamyabi aur izzat isi mein hai,

Jub ke jhoot mein be izzati aur rus waee hai!