Gharzi Insan


Insan to pihr insan,

Sabr bhi aik na aik din toot jaega na,

Humesha umeed rakhta hai,

Ke koee meri bhi pooche ga,

Laikin kum hi eisa hota hai,

Sirf manga jata hai,

Ab naiki bhi karta rehta hai insan,

Laikin aik jaga udaas bhi ho jata hai,

Chalo sahi Allah dekhne wala hai,

To insan bhi chalne wala hai!

Khuloos ki Mafi


Ghaltian hoti hein subon se,

Laikin unko tari nahi honei deina,

Aik to seedha seedha mafi mang leina,

Aur agar na ho sakei,

To Allah se dua kar ke mafi chahein,

Wohi doosron ke dil narum kartei hein,

Chahei barri ghalti ho ya choti,

Aik ratsa humeisha khula hai,

Woh ruswa kubhi nahi honei deiga,

Agar aap huq pe hongei,

Apni taruf se koshish kar chuke hongei,

To woh din door nahi hoga,

Aap ke sabr ki fath ka!