Nazm/Hamd Lyrics

Apne Maan Baap ka tu Dil na Dukha by Unknown


Apni Jannat ko Khuda ke liye dozakh na bana,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Mere Malik.. Mere Aqa…  Mere Maula ne kaha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Baap ke piyaar se achi koee dolat kia hai,

Maan ka anchal jo salamut hai to Jannat kia hai,

Yeh hein razi to Nabi(SAW) razi hai… Razi hai Khuda,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Unki mamta ne bahar haal sambhala tujh ko,

Kis qadar piyaar se Maan Baap  ne pala tujh ko,

Rehmat e Maula se kuch kum nahi saya inka,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Jub bhi deikha to tujhe piyaar se deikha Maan ne,

Khoon e dil doodh ki soorat mein pilaya Maan ne,

Tu ne iss piyar ke badle mein usse kuch na dia,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Har musibut se bachaya yeh karam hai ke nahi,

Bolna tujh ko sikhaya yeh karam hai ke nahi,

Kesei pala tujhe Maan Baap ne kia tujh ko pata,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Tujhe insan banaya tujhe taleem bhi di,

Kubhi deikhi hi nahi unki mohabbat mein kami,

Kia dia tu ne magar unki mohabbat ka sila,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Unki chahut ki badolat hai kahani teri,

Unki qurbani ka sadqa  hai jawani teri,

Apni awaz ko nadaan tu patthar na bana,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Deikh kar teri jawani ko yeh masroor huwei,

Jo kiye  faisle tu ne inhe manzoor huwei,

Teri har baat pe Maan Baap ne labbaik kaha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

Terei Maan Baap ne kis piyaar se pala tujh ko,

Khud rahei bhookei diya moon ka niwala tujh ko,

Unki muthi mein hai nadaan muqaddar tera,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha,

Apne Maan Baap ka tu dil na dukha…dil na dukha!

2 thoughts on “Apne Maan Baap ka tu Dil na Dukha by Unknown”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s