Bharra Dimagh, Urdu Works

Masha Allah


Waqi jo sukoon milta hai,

Allah ki qudrut ko dekhte huwe,

Woh bayan se bahir hai,

Koee alfaz hi nahi,

Jis se tasleem ki jae,

Yah kaha jae,

Kitni shaan hai Khuda ki,

Jo Masha Allah se bhi zaed hai,

Aur Subhan Allah se bhi zaed hai!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s