Parr Kar Samjho Kia Hai Meem by Alhaj Qari Rizwan


La illaha ilallah,

La illaha ilallah,

La illaha ilallah,

La illaha ilallah!

Parr kar samjho kia hai meem,

Allahi Allah,

Iska rutba kitna ala,

Bus yeh janei Allah wala,

Pardei ka parda hai meem,

Allahi Allah,

La illaha ilallah,

La illaha ilallah!

Meem se hi muhabbat banaya,

Meem se hi muskan sikhaya,

Meem likh likh ke dil mein basa lei,

Meem se hi maarifut ka pata lei,

Meem se hi zist ki ibtida hai,

Meem pe hi khatme Adam huwa hai,

Meem hi maut ka motawa hai,

Meem se hi hum nei markaz parrha hai,

Meem mein hi maghfirut ki sada hai,

Meem hi manzilon ka pata hai,

Suchi baat jo na manei,

Woh nadaan hein woh diwane,

Jannat ka rasta hai meem,

Allahi Allah,

La illaha ilallah,

La illaha ilallah!

Meem se hi maan ka daaman mila hai,

Yeh duaon ka muskan mila hai,

Maan ka saya barra mohtarum hai,

Maan ki aghosh baab e karam hai,

Maan dua dei to jhoom uth rehmat,

Maan ke qadmon ke neechei hai jannat,

Maan ke darjei ko jis nei bheija na,

Uss ki thokar mein hai yeh zamana,

Doodh ki aik qatrei ki qeemat,

Ho nahi sakti dunya ki dolat,

Dars e insaniut ka parrhaya,

Neend se uth ke jhula jhulaya,

Maan agar sachei dil se pukarei,

Paida toofan mein hon kinarei,

Lo duaen to izzat milei gi,

Maan ke daaman mein rehmat milei gi,

Maan ke daaman ko na chorro,

Iss se hargiz moon na morro,

Pakeeza rishta hai meem,

Allahi Allah,

 Parrho la illaha ilallah,

La illaha ilallah!

Meem hi deikho masjood mein hai,

Meem hi deikho maabud mein hai,

Meem hi deikho matloob mein hai,

Meem hi deikho mehboob mein hai,

Meem ki shaan Allahu Akbar,

Meem se likha Rabb ne mehshar,

Meem se hi maza zindagi ka,

Meem hi rehmaton ka khazeena,

Meem se hi hai Makkah Madina,

Meem hi deikho maqdoor mein hai,

Meem mein sara matlab chupa hai,

Meem mein jalwa e Rabb chupa hai,

Meem Allah ko piyara hai bei hud,

Meem se likha naam e Muhammad,

Un par pul pul durood bheijo,

Baat samujhnei ki ahi samjho,

Jalwa e Jalwa hai meem,

Allahi Allah,

Parr kar samjho kia hai meem,

Allahi Allah,

La illaha ilallah,

La illaha ilallah,

La illaha ilallah,

La illaha ilallah!

3 thoughts on “Parr Kar Samjho Kia Hai Meem by Alhaj Qari Rizwan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s