Naat Lyrics

In Niltia by Qari Wahid Zafar


In niltia reehus saba,

Yauman ila ardil haraam,

Balligh salami raudatan,

Fi han nabyiyul muhtaraam,

Man dhatuhu noorul huda,

Manw wajhuhu shamsuduha,

Man khadduhu badurud duja,

Man kaffuhu bahrul himaam,

Iniltiya reehus saba,

Yauman ila ardil haraam,

Balligh salami raudatan,

Fi han nabyiyul muhtaraam,

Quraanuhu burhaanuna,

Nadhqul li adiya mim madaad,

Idh jaa ana ahkaamuhu,

Kullus suhu sarut a’daam,

Iniltiya reehus saba,

Yauman ila ardil haraam,

Balligh salami raudatan,

Fi han nabyiyul muhtaraam,

Akbaaduna majroo hakum,

Min saifi hijiril Mustafa

Quba li ahali baldatin,

Fi hun nabiyyul muhtaraam,

Iniltiya reehus saba,

Yauman ila ardil haraam,

Balligh salami raudatan,

Fi han nabyiyul muhtaraam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s